Directions and Strategies of the EU Environmental Policy – TAG-EU

Directions and Strategies of the EU Environmental Policy

This is the second teaching activity, taking place between March – May.

Main topics:

– Environmental Policy: History and Context
– The EU Environmental Policy
– Actors Involved in Designing and Enforcing Environmental Policies
– The Impact of EU Environmental Policies on Specific Sectors

ankara escort bayan bayan escort beylikdüzü escort istanbul escort bayan beylikdüzü escort beylikdüzü escort

Bursa Escort - Bursa Escort - Bursa Escort
ankara escort ankara escort eskişehir escort eskişehir escort